Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova v Brně 

  Benda, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Řešená stropní deska se nachází nad 1NP.Výpočet vnitřních sil je ...
 • Administrativní budova v Brně 

  Kurpel, Juraj
  Cílem této bakalářské práce je návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní konstrukce administrativního objektu na mezní stav únosnosti. Obsahem práce je statický výpočet desky, vypracování výkresové ...
 • Administrativní budova v Brně 

  Ječmínková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonové nosné konstrukce administrativní budovy. Práce je zaměřena na návrh a statické posouzení lokálně podepřených stropních desek a sloupů s hlavicemi dle platných norem ČSN EN. ...
 • Administrativní dům 

  Fraňo, Peter
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku nad prvním nadzemním podlaží na mezní stav. K řešení vnítřních sil je využíto výpočetního program SCIA Engineer 2012. Stropní deska je lokálně ...
 • Administrativní dům v Brně 

  Bednář, David
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky administrativního objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresu výztuže řešeného prvku.. Výpočet vnitrních sil je proveden ve ...
 • Administrativní dům v Brně 

  Moravec, Miloslav
  Posouzení betonové desky bodově podepřenou vetknutými sloupy, u administrativní budovy v Brně. Použiji SCIA ENGINEER k výpočtu vnitřních sil.
 • Bytový dům v Praze 6 

  Čejka, Jiří
  Diplomová práce Bytový dům v Praze 6 je zpracována jako projektová dokumentace statické části. Šestipodlažní budova byla navržena jako železobetonový monolitický objekt. Dvě podzemní podlaží tvoří železobetonový skelet se ...
 • Hotel AMD, Brno 

  Lenčéš, Mário
  Práce řeší objekt novostavby hotelu v areálu Automotodromu Brno v obci Ostrovačice. Objekt má šest nadzemních podlaží. Rozměry podnože (1.NP) jsou 22 x 45m, horní část budovy (2.NP – 6.NP) má rozměry 34,5 x 16,8m, přičemž ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Obytný dům ERASMUS, Brno 

  Kolibač, Radek
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit typické prvky 5. nadzemního podlaží monolitické železobetonové konstrukce obytného domu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří spojitá deska o šesti polích se ztužujícími ...
 • Penzion v Brně 

  Budina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá ...
 • Polyfunkční budova 

  Škůrek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené monolitické železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím polyfunkční budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer ...
 • Polyfunkční dům 

  Kika, Aleš
  Projekt řeší části nosné konstrukce polyfunkčního domu. Jedná se o vícepodlažní budovu. V tomto projektu je řešena stropní deska, suterénní stěna, základový pas, sloup a patka. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Černota, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky, nad prvním nadzemním podlažím polyfunkčního domu v Brně. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer a ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Zapletal, Michal
  Posouzení nevyztužených svislých nosných zděných konstrukcí a koncepční návrh železobetonové stropní desky. Pro výpočet vnitřních sil je užito metody konečných prvků, deska je modelována v programu SCIA ENGINEER.
 • Polyfunkční dům, Brno, Horova 

  Hurta, Adam
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce víceúčelové budovy v Brně. Objekt je tvořen suterénem, třemi nadzemními podlažími, podkrovím a krovem. Nosnou konstrukci tvoří monolitické ...
 • Rodinný dům 

  Heczko, Michal
  Bakalářská práce pojednává o vypracování stavebního a konstrukčního návrhu části zděné stavby dvoupodlažního rodinného domu, statického výpočtu a výkresu tvaru řešeného domu dle platných evropských norem. Návrh a posouzení ...
 • Servisní hala Velké Meziříčí, administrativní část 

  Dulák, Michal
  Cílem bakalářské práce byl návrh monolitických železobetonových vodorovných konstrukcí prvního nadzemního podlaží trojpodlažní budovy. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny spojitou deskou o dvou polích. Ve statickém výpočtu ...
 • Výrobní budova v Brně - Řečkovicích 

  Horut, Jakub
  Cílem bakalářské práce byl nárh monolitických železobetonových vodorovných nosných konstrukcí nad 1. nadzemním podlažím třípodlažní budovy. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny spojitou deskou o třech polích vynášené ...
 • Železobetonová válcová nádrž 

  Chumová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení železobetonové válcové nádrže. Zahrnuje dimenzování dna nádrže a jejích stěn na vybrané zatěžovací stavy a zpracování výkresové dokumentace. Výpočet vnitřních sil proběhl ...