Now showing items 1-3 of 3

 • Polyfunkční dům v Litovli 

  Obrátil, Pavel
  V rámci diplomové práce byla zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Litovli. Objekt bude sloužit zejména pro účely autobusového a vlakového nádraží, dále pak pro administrativní účely. ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Richter, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti Chesterton ČR s.r.o., nalezení silných a slabých stránek, předpovídání jejich budoucího vývoje a vyvození možných řešení problematických oblastí ...
 • Rodinný dům v Sobáčově 

  Obrátil, Pavel
  V rámci bakalářské práce je zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v obci Sobáčov. Návrh je proveden v souladu s příslušnými a aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami, a předpisy. ...