Now showing items 1-5 of 5

 • Deformačně-napěťová analýza vybrané příruby 

  Pařízek, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou vybraného typu příruby. Zvolena byla přivařovací příruba s krkem, normalizovaná dle evropské normy EN 1092-1+A1. Příruba je zprvu modelována jako složené těleso, ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Vliv geometrie vzorku na úroveň zavíracího napětí před čelem únavové trhliny 

  Šebík, Marek
  Tato práce se zabývá šířením únavové trhliny, především pak zkoumá zavírání únavové trhliny způsobené plasticitou. Vliv geometrie vzorku na úroveň zavírání únavové trhliny hodnotí posouzením a srovnáním otevíracích a ...
 • Vliv reziduálních napětí na odhad životnosti polymerních trubek 

  Poduška, Jan
  Požadovaná životnost plastových trubek používaných v tlakových rozvodech vody a dalších aplikacích je minimálně 50 let. Takto dlouhou životnost je poměrně náročné prokázat klasickými metodami zkoušení trubek, jako je např. ...