Now showing items 1-12 of 12

 • Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem 

  Pohl, Jan
  Disertační práce prezentuje navržený algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem. Tento algoritmus ve své základní formě spadá do kategorie algoritmů stochastických. Pro svoji práci využívá statisticky ovlivněné ...
 • Analýza podpisového vzoru s využitím umělé neuronové sítě 

  Ševčík, Pavel
  Práce se zabývá metodami počítačového zpracování podpisového vzoru a jeho analýzou s využitím umělé neuronové sítě. Jde o procesy, při kterých je nejprve podpis digitalizován a zpracováván pomocí metod předzpracování a ...
 • Diagnostika spolehlivosti technických zařízení 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií spolehlivosti a diagnostiky . Obsahuje stručné vysvětlení pojmů, které se vyskytuji v odvětví spolehlivosti technických zařízení. Dále je součástí práce určování spolehlivostnich ukazatelů, ...
 • Genetické algoritmy 

  Miček, David
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...
 • Inteligentní prostředí 

  Ondruška, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou inteligentního prostředí. Popisuje jeho základní charakteristiku a požadavky pro jeho realizaci. Pojednává o současném stavu ve vývoji tohoto konceptu a představuje aktuální projekty. ...
 • Komprese obrazu s využitím umělé neuronové sítě 

  Vondráček, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na kompresi obrazu s využitím umělé neuronové sítě včetně praktické realizace. Jejím cílem je prozkoumat možnosti komprese obrazu umělou neuronovou sítí a vyhodnotit výsledky. V teoretické části ...
 • Mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota 

  Herman, Ivo
  Tato práce se zabývá teoretickou analýzou a praktickým porovnáním různých modelů sensoru pro mřížky obsazenosti pracovního prostoru robota. Nejprve byl teoreticky odvozen vzorec pro jednrozměrný sensor, který byl později ...
 • Návrh informačního systému pro obchodní společnost 

  Pohl, Jan
  Bakalářská práce pojednává o implementaci informačního systému do obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblíženy základní údaje společnosti a její historie. Následuje mapa procesů s detailním popisem všech ...
 • Petriho sítě pro expertní systémy 

  Million, Pavel
  Cílem této práce je popsat základní atributy expertního systému pomocí Petriho sítí. Pozornost je věnována zejména tvorbě znalostní báze, způsob uchovávání a reprezentace znalostí. Dále je zde popsán zásadní rozdíl při ...
 • Posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením informačního systému 

  Pohl, Jan
  Diplomová práce pojednává o návrzích na posílení konkurenceschopnosti firmy zlepšením webové prezentace. V první části práce jsou teoreticky popsány hlavní pojmy problematiky, poslední trendy internetových aplikací a dalších ...
 • Rozpoznání jednotlivých písmen ve zvukovém záznamu s využitím SOM 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce popisuje historické pozadí vývoje neuronových sítí a jejich použití při procesu rozpoznání řeči a uvádí do problematiky práce a učení neuronových sítí. Představuje tři vybrané systémy pro rozpoznání řečového ...
 • Zpracování obrazu pomocí neuronových sítí 

  Gróf, Zoltán
  Táto bakalárska práca je zameraná na možné aplikácie umelých neurónových sietí v oblasti počítačového videnia. Práca obsahuje teoretické znalosti z okruhu umelých neurónových sietí, a z okruhu spracovávania obrazu. Je ...