Now showing items 1-20 of 40

 • Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení 

  Kolář, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model ...
 • AURIX target v systému MATLAB Simulink 

  Chromiak, Michael
  Táto diplomová práca sa zaoberá realizáciou SIL a PIL simulácie pre mikrokontrolér Aurix TriCore TC277D vykonávanou v prostredí Matlab/Simulink. Realizácia simulácie predstavuje okrem iného aj implementáciu simulovaného ...
 • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

  Adamec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
 • Elektronická stabilizace podvozku Formule Student 

  Bařinka, Martin
  Cílem této práce je návrh systému elektronické stabilizace podvozku ESP. Práce se zabývá rozborem kinematického modelu podvozku, dále návrhem dynamického modelu, který je využit při simulaci navržených systémů. Výsledný ...
 • Frekvenční metoda identifikace parametrů motoru 

  Zimmert, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vylepšenou frekvenční metodou identifikace parametrů motoru. Cílem práce je získat přehled o problematice identifikační metody, provést její simulaci na modelu motoru v prostředí Simulink a ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným zpracováním dat v Matlabu. Pro identifikaci elektrických a mechanických ...
 • Identifikace systémů v uzavřené smyčce 

  Piskoř, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním různých modifikací metody nejmenších čtverců zmenšující posun odhadu parametrů systému v uzavřené smyčce a také identifikací elektrických parametrů modelu reálného PMSM motoru. ...
 • Kinematika vozidla s připojeným přívěsem 

  Roman, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Amira DTS200 

  Sikora, Jan
  V práci je představen model Amira DTS 200. Jde o soustavu 3 spojených nádob, čerpadel a tlakový snímačů výšky hladiny. Na přípravku je sestaveno několik úloh na identifikaci a na regulaci hladiny. Systém je modelován a ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů 

  Kozubík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA 

  Kozumplík, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním elektrických pohonů na platformě CompactRIO s využitím FPGA. Konkrétně je zde popsán, namodelován a otestován synchronní motor s permanentními magnety (PMSM). V práci je uveden ...
 • Návrh a řízení samobalancujícího robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou autonomního dvoukolového samobalan-cujícího robotu. Cílem práce je stabilizace robotu ve vzpřímené poloze a sledování namalované černé čáry na podlaze jejím snímáním pomocí ...
 • Návrh řídicí desky pro BLDC motor 

  Zbranek, Petr
  V rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve ...
 • Odhad polohy rotoru PMSM pomocí VF signálu 

  Moravec, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá navržením vektorového řízení na vícefázový synchronní motor s permanentními magnety uvnitř rotoru. V prvních části práce je uvedený popis motoru s potřebnými transformacemi k návrhu regulačních ...
 • Optimalizace v řízení dynamických systémů 

  Daniel, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím lineárních maticových nerovností (LMI) v řízení dynamických soustav. Pomocí LMI můžeme definovat stabilitu systému. Definováním LMI můžeme zkoumat zda jsou póly systému v zadaných oblastech, ...
 • Ověření vybraných komunikačních rozhraní procesoru TC275 

  Šebesta, Patrik
  Diplomová práce se zabývá nastavením vybraných periferií procesoru TC275 rodiny AURIX vyvinuty firmou Infineon. Periferie procesoru QSPI realizuje komunikaci SPI nastavené jako master s vyuţitím modulu DMA obsluhujícího ...
 • Podpora tabule v Kopete 

  Pohl, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout aplikaci, sdílenou tabuli, která umožňuje společné kreslení a sdílení multimediálního obsahu v~reálném čase v~síťovém prostředí pomocí protokolu XMPP mezi dvěma účastníky. Aplikace je ...