Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

    Tyc, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
  • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

    Tyc, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...