Now showing items 1-1 of 1

  • Validace přístupnosti webových stránek 

    Pojer, Petr
    Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její validace. Základní částí je analýza současných metodik používaných ve světě - se zaměřením na USA, Evropu, a hlavně Českou republiku. Na ni navazuje přehled ...