Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha systému rádiové elektrické zabezpečovací signalizace 

    Pokludová, Michaela
    Cílem bakalařské práce je principiélně i technicky popsat základní soudobé rádiové systémy, se kterými se dále pracuje na panelu v rámci laboratorní úlohy. Výstupem této práce je zadání laboratorní úlohy EZS pro magistry ...
  • Lokalizace stanic u systému internetové televize 

    Pokludová, Michaela
    Diplomová práce se zabývá lokalizací stanice v rámci digitálního televizního vysílání přes Internet protokol. Cílem diplomové práce bylo vytvoření obecného modelu pro lokalizaci stanic u systému internetové televize. Práce ...