Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Janáčková, Marcela
    Tato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení ...