Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního plánu pro podnik 

    Molnárová, Anikó
    Moje bakalářská práce analyzuje současné postavení na trhu firmy Národní stavební centrum, s. r. o. Výsledky a následné hodnocení tvoří podklad pro vypracování takového komunikačního plánu, který zajistí účinnější marketingovou ...
  • Návrh motivačního systému společnosti 

    Molnárová, Anikó
    Tato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a ...