Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

    Pokorný, Aleš
    Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
  • Bezkontaktní měření otáček ventilátoru 

    Pokorný, Aleš
    Cílem této práce je návrh měřiče otáček sloužícího k bezkontaktnímu měření otáček ventilátorů. Měření je založeno na optické metodě příjmu odraženého laserového paprsku. Následně je pomocí mikroprocesoru provedeno měření ...