Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace zaměstnaneckých benefitů na životní pojištění 

  Mičková, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckým benefitem aplikovaným na životní pojištění. Konkrétně řeší vliv využití příspěvku na výši hrubé mzdy a následně na dávky vyplácené ze sociálního pojištění. Obsahuje shrnutí aktuálních ...
 • Design disků automobilových kol 

  Pokorný, David
  Tato práce je zaměřena na design automobilového kola. Snaží se přinést řešení invenční a nevšední řešení, avšak splňující základní technické a technologické požadavky. Mezi nejcharakterističtější prvky designu kola patří ...
 • Design kolejového vozidla městské hromadné dopravy 

  Pokorný, David
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní návrh kolejového vozidla městské hromadné dopravy pro blízkou budoucnost. Koncepce se zaměžuje na základní poředpoklady kolejového vozidla.Pohodlí, ergonomii, kvalitní pohon a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Návrh počítačové sítě podniku 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou síťové infrastruktury malé stavební firmy. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, a proto se firma rozhodla, že společně s přestavbou sídla společnosti bude realizovat i zcela ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Vojta, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu malé stavební firmy v letech 2006 – 2010. Současné vedení firmy dosud podobné manažerské prostředky k řízení podniku nepoužívalo, a tak tato práce bude první podobného ...
 • Studium morfologie velmi tenkých vrstev XPS analýzou více spektrálních čar jednoho prvku 

  Pokorný, David
  Tato diplomová práce se zabývá metodologií určení tloušťky tenké vrstvy pomocí rentgenového záření stříbrné anody, která poskytuje záření o energii 2984,3 eV. Tato, oproti standardní hliníkové anodě, přibližně dvojnásobná ...