Now showing items 1-20 of 80

 • Efektivní práce sportovního manažera 

  Nárožný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje kvality a nedostatky sportovních manažerů. Obsahuje teoretické poznatky, analýzu zkoumaného souboru, vyhodnocení a doporučení každému sportovnímu manažerovi.
 • Elektronický zabezpečovací systém s prvky IoT 

  Kubů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizováním vlastního návrhu elektronického zabezpečovacího systému s možností rozšíření o prvky domácí automatizace. Ústředna je vytvořena pomocí Raspberry Pi3 B+ s dotykovým displejem, které ...
 • Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis ...
 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Karafa, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu a její vliv na efektivitu práce. Na základě vyhodnocení informací získaných pomocí dotazníkového šetření, rozhovory s pracovníky firmy a vlastním pozorováním bylo vypracováno ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Trnavský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve firmě SDS EXMOST spol. s r.o. Je zaměřena především na problematiku podnikového klima v daném firemním prostředí. Cílem mé práce bude optimální nastavení firemní ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Implementace IoT zařízení pro chytrou domácnost 

  Popela, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámit se s pojmy Internet věcí, chytrá domácnost a následně navrhnout a implementovat zařízení chytré domácnosti - rychlovarnou konvici. Teoretická část se věnuje popisu Internetu věcí, chytré ...
 • Implementace protokolu HDLC v síťových simulátorech 

  Polášek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití HDLC (High-Level Data Link Control) protokolu pro komunikaci a adresování inteligentních měřících zařízení s datovým koncentrátorem. HDLC protokol je použitý ve dvou DLMS/COSEM ...
 • Interpersonální konflikty a návrhy na zlepšení pracovních podmínek 

  Vejnarová, Eliška
  Ve své práci se budu zaměřovat na interpersonální konflikty, způsoby jejich zvládání a předcházení jim. Také popíši jak ideálně jednat v konfliktních situacích a dosáhnout co nejlepšího řešení tou “pravou” cestou.
 • Metodika pracovního hodnocení zaměstnanců 

  Makešová, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a návrhem úprav hodnocení ve firmě 2K Czech, a.s. Po krátkém představení společnosti podrobně rozebírám průběh jejich současného systému ...
 • Měření spotřeby elektrické energie s využitím proudového transformátoru a mikropočítače Arduino 

  Pokorný, Rostislav
  Cílem této bakalářské práce je realizace zařízení pro neinvazivní měření spotřeby a výroby elektrické energie s výstupem naměřených hodnot. Pro měření výkonu elektrického proudu je využito neinvazivní proudové sondy s ...
 • Modernizace hlavních hodin pro řízení systémů podružných hodin 

  Pokorný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá modernizací hlavních hodin HN 50 od firmy ELEKON, s.r.o. Hodiny lze použít např. pro řízení analogových nebo digitálních podružných hodin nebo na spínání zvonění ve školách. Čtenář je seznámen ...
 • Motivace zaměstnanců v České pojišťovně 

  Vališová, Nela
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců v České pojišťovně. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti, určeny problémové oblasti a navržena opatření na zlepšení.
 • Narrowband Internet Of Things: Prototype Design And Hands-On Experiences 

  Stusek, Martin; Pokorný, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  With the IoT (Internet of Things) and upcoming next-generation communication systems, demand for low-power devices keeps growing on the worldwide scale. This paper presents a design of a universal device prototype for LPWAN ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce popisuje dostupné autentizační principy pro přístup k webovým službám. Porovnává jejich potřebné hardwarové vybavení, bezpečnost, finanční nákladnost, obtížnost implementace a náročnost obsluhy i údržby. ...
 • Návrh efektivnějších stimulačních nástrojů 

  Musil, Karel
  Cíl práce spočívá v návrhu řešení problémů týkající se přímé i nepřímé motivace zaměstnanců, jenž byly zjištěny v analýze poměrů v podniku XY s.r.o. Podkladem pro navrhované řešení bude proces zjišťování formou pozorování, ...
 • Návrh efektivnějšího využití lidského potenciálu v organizaci 

  Bučková, Kristína
  Diplomová práce se věnuje problematice efektivního a kvalitního využití lidského potenciálu ve vybrané organizaci. Jedná se především o identifikaci potřeby zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců, sestavení ...
 • Návrh IoT zařízení pro bezdrátovou technologii NB-IoT 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem IoT senzoru komunikující pomocí moderní technologie NB-IoT. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti vybraných LPWAN sítí (nízkopříkonové rozsáhlé síťe) určených ...