Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním k vytištěné značce. Systém se skládá výhradně z komerčně dostupného hardwaru a open source nebo uživatelského softwaru. ...
 • Návrh zástavby zadní hnané nápravy příměstského autobusu SOR 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce se zabývá volbou vhodné nápravy a následným konstrukčním návrhem jejího uložení do rámu nového autobusu SOR. Je zde zpracováno zjištění zatěžujících sil při třech jízdních stavech. Dále je zde provedena pevnostní ...
 • Regulace teploty mikrovlnného reaktoru. 

  Pokorný, Ondřej
  Byla vytvořena jednoduchá zpětnovazební regulační smyčka, která řídila teplotu mikrovlnného tlakového reaktoru. Náplň reaktoru o objemu asi 600 ml byla ohřívána mikrovlnným polem o maximálním výkonu 1,8 kW. Výkon magnetronu ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací 

  Kulich, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty ...
 • Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice 

  Barthalos, Csaba
  Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Moravské Bránice a železniční stanice Rakšice, za účelem vložení nových nástupišť, podle platné legislativy. V železniční stanici Moravské Bránice bylo třeba ...
 • Studie polohy přestupního terminálu v Ivančicích 

  Chlíbek, David
  Mým úkolem v rámci bakalářské práce je prověření polohy přestupního terminálu IDS v Ivančicích. S tímto úkolem je spojeno navržení nového železničního nástupiště a nového autobusového nádraží v blízkosti železničního ...
 • Studie rekonstrukce železniční stanice Zruč nad Sázavou 

  Hřib, Oldřich
  Hlavním úkolem práce je navrhnutí kolejového řešení železniční stanice Zruč nad Sázavou pro vybudování mimoúrovňových nástupišť, s přístupem pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu v prostoru, s požadavkem na tři ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Jindřichov na Moravě a Branná 

  Kubina, Jiří
  Diplomová práce „Studie rekonstrukce železničních stanic Jindřichov na Moravě a Branná“ řeší vybudování nástupišť vhodných pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle platné legislativy. V práci jsou navržena ...
 • Studie rekonstrukce žst. Náměšť nad Oslavou 

  Mazálek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Náměšť nad Oslavou, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout 3 nástupní hrany s ...
 • Tribotechnická diagnostika maziv 

  Pokorný, Ondřej
  Účelem této bakalářské práce je sestavit přehled současně pouţívaných senzorů pro analýzu oleje v reálném čase. Práce obsahuje soupis poznání v oblasti opotřebení a tribotechnické senzoriky a stanovuje vhodné chování ...