Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Konzervativní investiční strategie v soudových podmínkách světového finančního trhu. 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na investice v soudobých podmínkách finančního trhu, odpovídající konzervativní investiční strategii. Je rozdělena do dvou základních částí. Na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...
 • Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu ...
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce se zabývá řešením prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v simulačním prostředí Matlab - Simulink. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí umělé neuronové Hopfieldovy sítě. Výsledkem ...
 • Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Je rozdělena do čtyř částí. Na cíle a metodiku, teoretickou, praktickou a návrhovou část. První část se zaměřuje na určení cílů diplomové práce ...
 • Popis provozu lékárny Helios pomocí statistických metod 

  Šimková, Marcela
  Diplomová práce používá vybrané statistické metody k popisu provozu lékárny Helios. Zabývá se řízením zásob v modelu nezávislé poptávky a dále analyzuje ukazatele týdenních tržeb, denních tržeb a útrat na zákazníka. Hlavním ...
 • Ramanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněk 

  Pokorný, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu výskytu ektoinů a hydroxyektoinů v bakteriálním kmeni Halomonas elongata. V teoretické části je zpracována charakteristika extrémofilů s bližším ...
 • Vyhodnocení závlahy travnatých ploch postřikem 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením závlahy travnatých ploch postřikem. Cílem práce je otestovat používané a nové trysky na postřikovači TORO S850. Práce obsahuje metodiku testování trysek a vyhodnocení výsledků měření. ...