Now showing items 1-16 of 16

 • Diferenciální kladkostroj 

  Pavliš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje s ručním pohonem. Maximální nosnost je 670kg a výška zdvihu 5200mm. Práce obsahuje vývoj diferenciálního kladkostroje a popis ...
 • Hydraulicky ovládané čistící česle 

  Peška, Dalibor
  Cílem práce je vypracovat koncepční návrh hydraulicky poháněných čistících česlí před vstupem do malé vodní elektrárny. V práci je zpracovaná rešerše obdobných zařízení a výpočet mechanismu. K práci je přiložena výkresová ...
 • Jeřábová kočka 

  Dvorník, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu o požadované nosnosti 20 000kg a pojezdové rychlosti 0,6m.s-1. Cílem práce je navrhnout koncepci řešení pojezdového mechanismu a ...
 • Korečkový elevátor pro dopravu potravinářských zrnin 

  Šustek, David
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení korečkového elevátoru pro dopravu potravinářských zrnin se zadaným dopravním množstvím a zadanou dopravní výškou. V první části bakalářské práce je uvedena stručná rešerše ...
 • Laboratorní ověření dynamiky kyvadla 

  Pokorný, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a laboratorním měřením dynamiky kyvadla. Také se zabývá metodou měření pomocí akcelerometrů a gyroskopů MEMS v integrovaném provedení kapacitního snímače a stručně popisuje princip ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných manipulačních zařízení a pomocných manipulačních zařízení pro kontejnery. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o kombinované přepravě a používaných ...
 • Modifikace laboratorního modelu mostového jeřábu 

  Begáň, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh laboratórneho modelu mačky mostového žeriavu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť sa zaoberá skúmaním priemyselných riešení. Ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou ...
 • Motorová jednotka stavebního stroje 

  Nejman, Jan
  Tato práce se zabývá kolovými stavebními nakladači a jejich motorovou jednotkou. V první části je proveden stručný popis a rešeršní rozbor strojů zadaných technických parametrů, konstrukce jejich stavby, výkonu práce a ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kolacia, Kryštof
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru pro přepravní jednotku v měřítku 1:20 a nosností 60 kg. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočetní část. Nejprve jsou zkoumána ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kratochvíl, Antonín
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model manipulátoru kontejneru. Což znamená, že práce musí být provedena v několika krocích, a proto je rozdělena na písemnou a praktickou část. První část se zabývá a zkoumá ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Sekava, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model kontejnerového manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše průmyslových řešení. Praktická část se zabývá ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Samopojízdné pracovní plošiny kloubové 

  Horváth, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, rozbor konstrukčních prvků kloubových pracovních plošin, kritickou rešerši současných konstrukčních řešení těchto plošin, konstrukční návrh pracovního koše s ...
 • Speciální kontejner: Semi-mobilní přístřešek 

  Pavliš, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilní přístřešky kontejnerového typu. V první části se zabývá rešerší dosavadních průmyslových řešení. V další části je několik koncepčních návrhů, zejména zaměřených na stánkové, ...
 • Stroj na řízené obrábění kruhových a čtvercových profilů 

  Bernatík, Michal
  V této práci jsou stručně popsané základní metody nekonvenčního obrábění, jako jsou jejich výhody, nevýhody a využití v praxi. Dále se zabývá kompletní konstrukcí stroje na řezání plazmou pro firmu Markos Production. Závěrem ...