Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ukazatelů hospodaření mateřské školy pomocí statistických metod 

    Pokorný, Radek
    V bakalářské práci se analyzovala mateřská školka v Brně. Analýzu jsem prováděl pomocí časových řad z výkazů deset let zpátky. Práce spočívala ve zhodnocení mateřské školy, což je z pohledů dětí, zaměstnanců a jejího ...
  • Kácecí hlavice 

    Pokorný, Radek
    Tato bakalářšká práce pojednává o návrhu a vlastní koncepci kácecí hlavice pro odstraňování drobných náletových dřevin umístěné na nakládací jeřáb lesního stroje. Zařízení je řešeno jako nástavba obslužného stroje, přičemž ...