Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán firmy Troma, spol. s r.o. 

    Petroš, Karel
    Tato bakalářská práce popisuje marketingové plánování firmy Troma, spol. s r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a podstatné rysy toho, jak je marketing řízen v organizaci. V kapitolách popisujících ...
  • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy 

    Gregorová, Jitka
    Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy se věnuje návrhu opatření pro hotel Arigone*** v Olomouci vedoucích k posílení konkurenceschopnosti. Opatření byla navrhnuta po prozkoumání údajů a analýz a ...