Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných ukazatelů České spořitelny, a.s. pomocí časových řad 

    Čecháková, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů obchodní banky Česká spořitelna, a.s., čerpající informace z výročních zpráv zmíněné banky. V první části práce uvedu teoretické poznatky vedoucí k vysvětlení ...
  • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

    Nováková, Petra
    Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh podnikatelského plánu malého podniku. Pro tento záměr řešení jsem si vybrala klempířskou firmu. Řešená firma podniká jako fyzická osoba a vede daňovou evidenci. Návrh podnikatelského ...