Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kmitočtových filtrů s proudovým aktivním prvkem 

    Polášek, Lubomír
    V mé bakalářské práci se nejprve věnuji problematice kmitočtových filtrů, jejich použití, typů přenosových funkcí a různým typům aproximace, které lze při návrhu využívat. Další část práce popisuje různé typy aktivních ...
  • Návrh řiditelných diferenčních filtrů s proudovými aktivními prvky 

    Polášek, Lubomír
    Diplomová práce se zabývá návrhem plně diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu, u kterých lze řídit mezní kmitočet. Nejprve jsou obecně popsány kmitočtové filtry, aktivní prvky MO-CF, FD-CF a DACA, ...