Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh přepěťové ochrany pro objekt s nebezpečím výbuchu 

    Polášek, Roman
    Tento diplomová práce se zabývá postupem projektováním přepěťových ochran pro objekt s nebezpečím výbuchu a to dle souboru norem ČSN EN 62305 a 60079. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá teorií ...
  • Problematika revize elektrického zařízení 

    Polášek, Roman
    Práce je věnována problematice revize elektrického zařízení. Revidovaným zařízením je kompenzační rozváděč v zapojení s asynchronním motorem, a proto je věnována pozornost principům kompenzace a asynchronnímu motoru. ...