Now showing items 1-2 of 2

  • Hybridní raytracing v rozhraní DXR 

    Polášek, Tomáš
    Cílem této práce je zhodnotit míru použitelnosti hardwarové akcelerace sledování paprsků  na grafických procesorech, v současných herních a zobrazovacích enginech. K dosažení tohoto  cíle je použit systém DirectX Ray Tracing ...
  • Komponentní systém pro herní grafický engine 

    Polášek, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny pro správu entit, která  umožňuje vývoj pomocí Entity-Component-System  paradigmatu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu návrhu software, z pohledu vývoje ...