Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrolní tepelný výpočet teplovodního žárotrubného kotle 

    Polášek, Kryštof
    Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem teplovodního žárotrubného kotle. V první části práce je provedeno základní rozdělení a popis jednotlivých typů průmyslově využívaných kotlů. Následně je představen výpočtový ...
  • Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem 

    Polášek, Kryštof
    Tato bakalářská práce se zabývá kyslíkem obohaceným spalováním (tzv. „oxygen enhanced combustion“). V práci jsou popsány jednotlivé metody obohacování spalovacího procesu, dále jsou zhodnoceny výhody a nevýhody obohacování. ...