Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Polášek, Petr
  Tématem diplomové práce je využití fuzzy logiky jako nástroje pro výběr dodavatele. Na základě dostupných informací byl vytvořen rozhodovací model, který slouží jako podpora v rozhodování o zvolení vhodného dodavatele. ...
 • Modul antivirové kontroly pro Firefox 

  Ingr, Miroslav
  Práce popisuje návrh a implementaci bezpečnostního rozšíření do internetového prohlížeče Firefox. V nástrojové liště se nachází komponenta, která kontroluje stažené soubory a aktivně komunikuje se softwarem AVG.
 • Návrh softwaru pro výpočet ukazatelů finanční analýzy 

  Polášek, Petr
  Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. Je zde vytvořen software pro automatický výpočet finančních ukazatelů na základě exportovaných dat z informačního systému.
 • Podpůrné měniče v elektrické trakci 

  Polášek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vybranou problematikou z oblasti elektrické trakce. Zabývá se návrhem modulu pro řízení EC motoru o jmenovitém napětí 24V a jmenovitém proudu 100A. Detailně jsou rozebrány možnosti i principy ...
 • Problematika pojištění vozového parku vybraného podnikatelského subjektu 

  Smejkalová, Dagmar
  Předmětem této bakalářské práce je problematika pojištění motorových vozidel ve společnosti Internet Shop, s. r. o. Vyhodnocuje současný stav pojištění a porovnává ho s aktuální nabídkou pojistných produktů vybraných ...
 • Simulační architektura založená na službách 

  Polášek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu, modelování a simulace heterogenních systémů, s důrazem na systémy založené na diskrétních událostech. Mezi hlavní přínosy této práce patří návrh simulační architektury založené ...
 • Simulátor celulárních automatů 

  Martinek, Dominik
  Tato práce popisuje návrh a implementaci simulátoru celulárních automatů. Práce je rozdělena na tři tématické celky. První část obsahuje popis jednotlivých druhů celulárních automatů a jejich použití. Následuje část, ve ...
 • Simulátor železničního stavědla 

  Hovorka, Bedřich
  Stavědlo je dispečerské zařízení pro řízení dopravy. Dispečer určuje nastavováním výhybek a semaforů cestu vlakům. V této práci se zabývám návrhem a výstavbou základu simulátoru takového zařízení v jazyce Java. Nastudoval ...
 • Spořič obrazovky s antivirovou kontrolou 

  Rebenda, Ivo
  Obsahem této práce je vytvoření spořiče obrazovky s antivirovou kontrolou a přesunutí náročnosti antivirové kontroly na hardware, na dobu kdy uživatel s počítačem nepracuje. Použité aplikační programovací rozhraní je AVG ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...