Now showing items 1-6 of 6

 • Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Polášková, Lenka
  Práce shrnuje faktory a parametry, které ovlivňují výsledky 2D elektroforézy, se zaměřením na zpracování obrazu jako jeden ze způsobů snížení nesprávné interpretace jejích výstupů. Proces zpracování obrazu využívá jako ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Polášková, Lenka
  Předmětem diplomové práce byl návrh městské knihovny v Přerově. Řešená parcela se nachází na náměstí Přerovského povstání, v těsné blízkosti historického jádra, na pěší trase z centra do jedné z největších obytných částí ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Polášková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...
 • Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat 

  Lelek, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů rentgenového záření používaných v průmyslu. Práce se v první části ...
 • Použití metod hlubokého učení v úlohách zpracování obrazu 

  Polášková, Lenka
  Učení rozpoznávání objektů pomocí neuronové sítě spočívá v napodobení chování živočišné neuronové sítě. Přestože nejsou ani zdaleka známy detaily fungování mozku, týmy složené z vědců z různých oborů medicíny a techniky ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice v podmínkách Internet Shop, s.r.o. 

  Polášková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant společnosti Internet shop, s.r.o. na základě vybraných metod včetně formulace doporučení o realizaci. První část obsahuje definice jednotlivých ...