Now showing items 1-2 of 2

  • Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku 

    Polák, David
    Disertační práce se zaměřuje na řízení hotovosti, respektive na nejčastěji užívané struktury cash poolingu v prostředí Evropského trhu. Této problematice nebývá věnována taková pozornost, jakou by si zajisté zasloužila. ...
  • Přívěs za jízdní kolo 

    Polák, David
    Tato práce se zabývá přehledem přívěsných vozíků za kolo, které jsou dostupné na trhu a konstrukčním řešením vlastního vozíku pro kombinovanou přepravu. Dále obsahuje platnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích, ...