Now showing items 1-2 of 2

  • Písmo pro 3D zapisovač 

    Polák, Jaromir
    Bakalářská práce se zabývá řízením 3 os manipulátoru. Manipulátor má znázorňovat plotter, který má umožnit uživateli psaní celé české abecedy. U písmen můžeme měnit velikost písma, natočení kolem os a posunutí. V práci je ...
  • Zpracování stereo snímků na grafické kartě 

    Polák, Jaromir
    Diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí za použití stereo kamery. Tato práce má ukázat využitelnost GPU akcelerace při náročných aplikacích.