Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza variant provedení stropní konstrukce 

  Polák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a cenovým srovnáním části zděného rodinného domu. Konkrétně jde o návrh schodiště a stropní desky nad 1.NP ve variantách stropní panely, železobetonová deska s vnitřními nosnými stěnami, ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Strategické řízení rozvoje podniku 

  Švajda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro malý podnik. Jako východisko poslouží strategická analýza, která identifikuje vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. Nakonec je vypracován návrh strategie rozvoje ...