Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům 

    Poláková, Jana
    Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavby bytového domu obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Bytový dům je umístěn ve svažitém terénu na pozemcích 553/14, 553/15, 553/16 ...
  • Financování rekonstrukce panelových a bytových domů pomocí dotace 

    Poláková, Jana
    Obsahem předkládané diplomové práce je představení a rozebrání možností financování rekonstrukce panelových a bytových domů. Práce je zaměřena zejména na financování těchto oprav pomocí dotace z programu PANEL. Na konkrétním ...