Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza mikropáskových antén 

  Kozák, Filip
  Práce pojednává o numerické metodě pro analýzu jednoportových mikropáskových obvodů, která se nazývá metoda hraničních prvků. Je zde popsán obecný postup výpočtů důležitých parametrů pro analýzu mikropáskových antén. Dále ...
 • Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu 

  Cupal, Miroslav
  Tato práce se zaměřuje na návrh antén pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu v blízkosti kmitočtu 8 GHz. Bezdrátovým přenosem energie se v minulém století zabývala řada vědců, kteří se soustředili na přenos velkých ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Kubín, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové anténní řady napájené vlnovodem integrovaným do substrátu. V práci jsou popsány různé napájecí metody dielektrické rezonátorové antény a samotný postup návrhu ...
 • Experimentální bezdrátový spoj v kmitočtovém pásmu 60 GHz 

  Lambor, Jiří
  Práce se zabýva problematikou spojů v kmitočtovém pásmu 60 GHz. V této oblasti je vykazován vysoký útlum atmosférou způsobený rezonancí molekul kyslíku. Toho může být využito pro oddělení jednotlivých vytvořených sítí. V ...
 • Komponenty na bázi vlnovodu integrovaného do textilu 

  Cupal, Miroslav
  Práce je zaměřena na výzkum struktur založených na vlnovodu integrovaném do textilu (TIW). Pozornost je věnována elektrické charakterizaci textilních materiálů (textilní substráty, nitě), které jsou využívány při implementaci ...
 • Návrh a realizace UHF RFID tagu pro snímání hladiny kapaliny 

  Pařízek, Tomáš
  The project deals with a theoretical design of passive ultra-high frequency radio identification (UHF RFID) tag for the measurement of liquid levels. Liquid level has an influence on the input impedance of an RFID tag ...
 • Návrh planárních anténních struktur z metamateriálů 

  Javora, Petr
  V této práci jsou studovány základní principy metamateriálů, které vykazují v mikrovlnné technice nezvyklé vlastnosti jako je záporná permitivita či permeabilita. Jsou zde popsány typy a vlastnosti antén tvořených metamateriály.
 • Předcertifikační testy elektromagnetické odolnosti 

  Růžek, Václav
  Disertační práce pojednává o aspektech předcertifikačních testů elektromagnetické odolnosti v automobilovém průmyslu. Práce analyzuje používanou zkušební metodiku a zmiňuje, že standardizované testy elektromagnetické ...
 • Rekonfigurovatelná flíčková anténa 

  Zlatníček, Radek
  Cílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? ...
 • Širokopásmové dielektrické antény 

  Zbořil, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním, realizací a měřením dielektrických dipólů buzených koaxiální sondou. Pozornost byla věnována tvarové optimalizaci dipólů z pohledu splnění parametrů širokopásmového ...
 • Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Sedláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem štěrbinové anténní řady na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW). V práci jsou rozebrány různé způsoby napájení antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla navrhnuta ...
 • Vícevrstvá Yagiho anténa pro pásmo 60 GHz 

  Janečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací vícevrstvé Yagiho antény na frekvenci 60 GHz. V práci jsou navrženy a porovnány dva způsoby napájení antény. Na základě získaných výsledků je přistoupeno k napájení pomocí ...