Now showing items 1-7 of 7

 • Holografická anténa 

  Klečka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem mikrovlnné hologra?e, způsoby záznamu mikrovlnného hologramu a rozebírá některé typy hologra?ckých antén z konstrukčního a funkčního hlediska. Dále zahrnuje simulace vybraných modelů, ...
 • Metody a systémy prostorové identifikace RFID etiket 

  Povalač, Aleš
  Disertační práce je zaměřena na metody a systémy pro měření vzdálenosti a lokalizaci RFID tagů pracujících v pásmu UHF. Úvod je věnován popisu současného stavu vědeckého poznání v oblasti RFID prostorové identifikace a ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Panelové antény pro pásmo 5,6 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem panelových antén pro pásmo 5,6 GHz. Pomocí programu CST Design Studio byly navrhované antény simulovány a optimalizovány z hlediska impedančního přizpůsobení, širokopásmovosti a směrovosti. ...
 • Systém pro přesné měření elektrické délky koaxiálních kabelů 

  Podr, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem měřící metody pro určení elektrické délky koaxiálního kabelu bez nutnosti použití vektorového obvodového analyzátoru. Nejprve je stručně rozebrána obecná teorie vedení a jeho jednotlivé parametry, ...
 • Textilní štěrbinová anténa 

  Špůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh různých anténních struktur, založených na štěrbinových anténách, vytvořených v širší stěně obdélníkového vlnovodu. Jako substrát je použita 3D textilie, jejíž vlastnosti jsou ...
 • Vliv uživatele na miniaturní antény v mobilních aplikacích 

  Vehovský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem uživatele na vlastnosti miniaturních antén v mobilních aplikacích. V teoretické části jsou představeny elektricky malé antény, jejich základní parametry a omezení. Tato část se dále ...