Now showing items 1-1 of 1

  • Dokumentace historických stavebních objektů 

    Polívková, Hana
    Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...