Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh obchodní strategie SBU 

    Polúch, Eduard
    Předmětem této diplomové práce je zpracování návrhu obchodní strategie SBU. Práce obsahuje teoretické poznatky související s problematikou návrhu strategie a strategickou analýzu současného stavu SBU. Výstupem práce je ...
  • Podnikatelský záměr firmy 

    Polúch, Eduard
    Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro účel elektronického podnikání v oblasti poskytování služeb pronájmu systémů internetových obchodů. Práce obsahuje teoretické poznatky související s ...