Now showing items 1-20 of 78

 • Akcelerace šifrování přenosu síťových dat 

  Koranda, Karel
  Tato práce se zabývá tvorbou hardwarové jednotky urychlující proces zabezpečení přenosu síťových dat z vestavěného zařízení, které je součástí systému pro zákonné odposlechy vyvíjeného v rámci projektu Sec6Net. Součástí ...
 • Analýza a rekonstrukce komunikace typu Instant Messaging (XMPP a MSN) 

  Zduba, Andreas
  Tato práce se věnuje zkoumání protokolů sloužích ke komunikaci mezi uživateli. Na základě analýzy ze zachycené komunikace jsou vybrány nejdůležitější elementy. Výstup práce tvoří experimentální nástroj pro rekonstrukci ze ...
 • Analýza a rekonstrukce komunikace typu Instant Messaging (YMSG a ICQ) 

  Pluskal, Jan
  Cílem této bakalářské práce je analýza a rekonstrukce instantní komunikace protokoly YMSG a ICQ. Práce obsahuje detailní popis struktury těchto protokolů a přenášených zpráv významných pro rekonstrukci. Dále je popsáno ...
 • Automatická kontrola nastavení DNSSEC na DNS serverech 

  Lat, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro kontrolu nastavení bezpečnostního rozšíření DNSSEC na DNS serverech. Cílem je provádět automatickou kontrolu podpisů, sledování používaných šifrovacích algoritmů a ...
 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Automatický převod slajdů z formátu OpenDocument do Reveal.js 

  Skalický, Filip
  Práce řeší problematiku automatického převodu prezentace ve formátu OpenDocument do značkovacího jazyka Markdown, který se následně prezentuje pomocí frameworku Reveal.js. Výsledná aplikace pomocí úvodního nastavení, převede ...
 • Automatizace penetračního testování webových aplikací 

  Dušek, Daniel
  Tato práce má dva cíle - navrhnout obecně aplikovatelný přístup k penetračnímu testování webových aplikací, který bude využívat pouze nedestruktivních interakcí, a dále pak implementovat nástroj, který se tímto postupem ...
 • Automatizace webového prohlížeče 

  Bastl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá automatizací webového prohlížeče - nástroji, umožnující programové ovládání programu pro prohlížení webových stránek. Nejprve diskutuje existující řešení, s důrazem na nástroje z rodiny Selenium Suite ...
 • Automatizovaná analýza a archivace dat z webu 

  Kocman, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na kyberkriminalitu, získávání důkazních materiálů a tvorbu platformy pro získávání, analýzu a archivaci dat z webových stránek, která by vyhověla vyšetřovatelům a bezpečnostním expertům Policie České ...
 • Automatizované testování systému Fitcrack 

  Chripko, Juraj
  Práca si kladie za cieľ navrhnúť a implementovať automatizované testy pre systém Fitcrack, distribuovaný systém na lámanie hesiel založený na platforme BOINC. Je využité testovanie so znalosťou zdrojových kódov, konkrétne ...
 • Části webové stránky šifrované pomocí GPG 

  Matějka, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat způsob zabezpečení citlivých dat na veřejných serverech nebo serverech třetích stran. Práce se zabývá implementací rozšíření pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, které bude ...
 • Detekce a analýza provozu P2P sítě BitTorrent Sync 

  Kutlák, Martin
  Bakalářská práce se věnuje problematice detekce P2P sítě BitTorrent Sync v síťovém provozu. V teoretické části práce je představena architektura P2P sítě, protokol BitTorrent Sync a jsou zde uvedeny možné metody pro detekci ...
 • Detekce duplicitního provozu 

  Krch, Petr
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci duplicitního provozu v počítačových sítích. Nejdříve je rozebrána problematika redundantního provozu včetně způsobu jeho vzniku a příčin. Dále se práce zabývá na základě jakých dat ...
 • Detekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IP 

  Holkovič, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí identity uživatelů v rámci počítačových sítí na různých vrstvách architektury TCP/IP. Tyto identity jsou zjišťovány z protokolů běžících na příslušných vrstvách dané architektury. Z hlediska ...
 • Detekce podezřelých síťových požadavků webových stránek 

  Pohner, Pavel
  Cílem této práce je zamezit webovým stránkám ve veřejné síti internet zneužívat webový prohlížeč uživatele jako proxy (prostředníka). V řešení tohoto problému byly využity znalosti o bezpečnostním mechanismu moderních ...
 • Detekce podvodných výstupních uzlů sítě Tor 

  Firc, Anton
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium a implementácia systému pre detekciu podvodných výstupných uzlov siete Tor. Práca obsahuje informácie o už existujúcich riešeniach pre detekciu podvodných výstupných uzlov ...
 • Detekce provozu protokolu BitTorrent 

  Florek, Daniel
  Táto práca sa zaoberá detekciou BitTorrentovej komunikácie uloženej v súbore formátu pcap. Navrhol a implementoval som program, ktorý dokáže komunikáciu detekovať primárne na základe hĺbkovej analýzy paketov, ktorej výsledky ...
 • Detekce seedboxů v síti BitTorrent 

  Grnáč, Martin
  Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry ...
 • Generátor zefektivňující tvorbu a udržovatelnost single-page aplikací 

  Ďurčanský, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou generátora single-page aplikacií. Pred jeho vytvorením bolo potrebné identifikovať problémové miesta, ktoré spomaľujú vývoj, a popísať nástroje, ktoré uľahčujú tvorbu, testovanie, ...
 • Generování klientských aplikací v TypeScriptu 

  Obuch, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a vývoj nástroja pre zjednodušenie a zefektívnenie vývoja webových aplikácií. Výsledné riešenie automaticky generuje základnú štruktúru webovej aplikácie z dokumentácie popisujúcej ...