Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

    Polčíková, Lucie
    V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. V první části se budu věnovat teoretickým poznatkům souvisejícím s maloobchodem. V druhé části představím společnost. Dále jsem ...
  • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

    Polčíková, Lucie
    Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...