Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace klientské aplikace pro spolupráci s OPNET Modelerem 

    Polak, Martin
    Bakalářská práce „Návrh a realizace klientské aplikace pro spoluprácí s OPNET MODELEREM“ pojednává o snaze přiblížit klienta ke snadnější a kvalitnější komunikaci se serverem. Otevřít nové možnosti pro efektní práci v síti. ...
  • Protokol IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

    Polak, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou protokolu 6LoWPAN a implementace protokolu IPv6 na zadané platformě. Úvod práce se zabývá objasněním bezdrátový senzorových sítí. Následně bylo popsáno protokol 6LoWPAN, který mapuje ...