Now showing items 1-4 of 4

 • Daňové ráje 

  Šoltés, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou daňových rájů a daňovou optimalizací. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro zvolené téma a v analytické části je pro zvolenou společnost vybrán jeden danový ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Fraňková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu a návrh nového mixu pro stavební společnost ABC. Diplomová práce je zpracována v podmínkách středně velkého podniku. V teoretické části se zabývám tvorbou ...
 • Model e-personalistiky pro praxi 

  Červená, Renata
  Obsahem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů, především její podstata. Součástí je také využití intranetových a internetových technologií při personálních procesech. Základem je popis principů fungování, významu ...
 • Využití elektronického marketingu 

  Červená, Renata
  Obsahem bakalářské práce je analýza elektronického marketingu a jeho využití v internetovém prostředí. Základem je nalezení nejvýhodnější formy internetové reklamy a její srovnání s ostatními formami reklamy na Internetu.