Now showing items 1-2 of 3

  • ANYTHING IS A THING ENOUGH TO PARTY 

    Polcarová, Markéta
    Ve své vysokoškolské kvalifikační práci vycházím zejména z myšlenkového základu spekulativní realistky Jane Bennett, zabývající se vitálním materialismem. Dále hledám souvislosti mezi pokročilým kapitalismem, mobilitou a ...
  • Platónské objekty 

    Polcarová, Markéta
    Práce zkoumá tvarové možnosti jednotlivých objektů a jejich transformaci. Ústředním tématem je geometrie platonských těles a jejich reprodukce pomocí tavného lepidla, které umožňuje následnou deformaci objektů díky své ...