Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace karagenanu densitometrií 

    Poledňáková, Halina
    Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým ...
  • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

    Poledňáková, Halina
    Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...