Now showing items 1-1 of 1

  • Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi 

    Polehňa, Dominik
    Práce je zaměřena na analýzu tématu okolo bezpečnosti na internetu a vytvoření detektoru virů na USB klíčenkách. Postupně jsou rozebírány a lehce nastíněny principy virů a antivirů. Ke zrealizování práce je využita platforma ...