Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Pelánová, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...