Now showing items 1-2 of 2

  • Energetický zdroj se spalovací turbinou 

    Drábek, Ivo
    Cílem diplomové práce je vytvoření projektu energetického zdroje se spalovací turbínou o výkonu 50 MWe, pro danou lokalitu. Jedná se tedy o vhodný výběr spalovací turbíny a její zjednodušený termodynamický výpočet, návrh ...
  • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

    Vacek, Jiří
    Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.