Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby 

  Koudela, Pavel
  Tématem práce je analýza řízení výroby ve společnosti SLB spol, s r. o. a následný návrh podkladů pro implementaci podpůrné aplikace. Mezi využité technologie patří strukturovaná analýza, objektově orientované programování, ...
 • Aplikační server pro HbbTV 

  Loveček, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá dodatkovými službami přenášenými společně s televizním vysíláním. První část práce tvoří rešerše evoluce těchto technologií. V druhé části je pak krok za krokem řešena vytvořená ukázková ...
 • Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem 

  Škrabal, Ondřej
  Práce se zabývá ekonomicko-výrobním problémem v konkrétním strojírenském provozu. Řešení je založené na čtení čárových kódů, programovacím jazyku C# a datovém uložišti MS SQL Server 2005 Express Edition. Přináší reálné ...
 • Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení 

  Vala, Michal
  Bakalářská práce se zabývá grafickými uživatelskými rozhraními mobilních zařízení. V první části shrnuje historii vývoje grafických rozhraní, mobilních zařízení a platforem. Navazuje popisem a srovnáním hlavních platforem ...
 • Možnosti technologie Google Wave 

  Michlík, Pavel
  Diplomová práce pojednává o nové technologii Google Wave určené pro spolupráci více účastníků v reálném čase. Předmětem práce bylo popsat základní stavební prvky Google Wave a vytvořit ukázkové aplikace jako možnosti ...
 • Možnosti výpočtů fyziky pomocí procesorů grafických karet 

  Hlůšek, Bronislav
  Tato práce se zabývá problematikou negrafických výpočtů pomocí procesorů grafických karet. Poskytuje základní informace o grafickém hardwaru. Zároveň popisuje CUDA a CTM programovací rozhraní, které jsou určeny speciálně ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech 

  Sýkora, Ota
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný ...
 • PHP aplikace pro koordinaci subdodavatelských prací 

  Bašovský, Gregor
  Témou mojej bakalárskej práce je charakteristika dostupných riešení v oblasti prístupu k tvoreniu zdieľaného obsahu v malých organizáciach. Cieľom je vytvorenie zabezpečenej interaktívnej WWW aplikácie postavenej na báze ...
 • Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby 

  Kachlík, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, ...
 • Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 

  Klimeš, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace on-line rezervačního systému, který bude graficky zobrazovat interaktivní plán rezervačního místa a bude umožňovat tato místa on-line vytvářet a upravovat. Systém má sloužit ...
 • Skladové hospodářství pro Vinotéku 

  Michlík, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o analýze dostupných řešení a tvorbě nové jednoduché aplikace skladového hospodářství pro vinotéku. Úkolem systému je jednoduchá správa firemních dat k vedení jednotlivých agend a prezentace vín ...