Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vláknového optického spoje 

  Šefara, Petr
  V této práci jsou shrnuty teoretické poznatky o šíření světla optickým vláknem a o příčinách vzniku parazitních jevů v optickém vlákně a jejich dopadu na přenášený signál. Jsou zde také vysvětleny základní metody pro měření ...
 • Automatizované měření polarizačních vlastností optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá studiem automatizovaného měření polarizačních vlastností optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Difrakční jevy ve vysílaném optickém svazku 

  Poliak, Juraj
  Dizertačná práca pojednáva o vlnových a elektromagnetických javoch, ku ktorým dochádza pri zatienení eliptického Gausovského zväzku kruhovou apretúrou. Najprv boli z Huygensovho-Fresnelovho princípu odvodené dva modely ...
 • IR teploměr s automatickou korekcí emisivity 

  Dobesch, Aleš
  Diplomová práce pojednává o základních fyzikálních veličinách a zákonech týkajících se bezkontaktního měření teploty a určování emisivity těles. Nastiňuje konstrukční řešení a realizaci IR (Infra-Červeného) teploměru s ...
 • Měření okamžité hodnoty intenzity deště akustickou metodou 

  Kresta, Daniel
  Tato práce se zabývá realizací měření intenzit srážek pomocí akustické metody. Je rozdělena na čtyři části. V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky aplikované v praktické části. Druhá část obsahuje návrh ...
 • Modelování vícekanálového optického bezkabelového spoje 

  Pavlů, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vícekanálových bezkabelových spojů s vyšším dosahem určeným pro komunikaci ve volném atmosférickém prostředí. Je proveden rozbor šíření optického svazku atmosférickým prostředím a popsány ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Polarizační vlastnosti optického svazku 

  Březina, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá polarizačními vlastnostmi optického svazku a určením jejich polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále je studován vliv okolního prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce jsou ...
 • Pracoviště pro testování fotodiod 

  Šedo, Ondrej
  Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...
 • Synchronní detekce modulovaných optických signálů 

  Poliak, Juraj
  Bakalárska práca pojednáva o vlastnostiach systému pre synchrónnu detekciu slabých optických signálov. V práci budú rozobrané jednotlivé aspekty návrhu, ako aj jednotlivé časti systému. V závere bude navrhnutá celková ...
 • Vliv optických prvků na vyzařovaný laserový svazek 

  Poliak, Juraj
  Diplomová práca pojednáva o skalárnej teórii difrakcie a zavádza dôležité riešenie vlnovej rovnice a to elipticky symetrický Gaussov zväzok. V praktickej časti bude popísané modelovanie difrakcie na kruhovom otvore dvoma ...