Now showing items 1-3 of 3

 • Studie chování ručičky rychloměru při dopravní nehodě 

  Polnický, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá možností určení nárazové rychlosti vozidel při dopravních nehodách. Přínosem práce má být zjištění, zda zaseknuté ukazatele rychloměru nebo otáčkoměru, popřípadě jejich otisk v matnici, mohou ...
 • Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů 

  Polnický, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou výfukového systému pro splnění emisních norem Stage IV. Jsou probrány mechanismy vzniku emisních složek a systémy nutné pro jejich snížení. Součástí je analýza umístění komponent ...
 • Vodík jako palivo pro spalovací motory 

  Polnický, Václav
  V bakalářské práci byly shrnuty dosavadní výsledky celosvětového výzkumu z oblasti spalování vodíku v motorech s vnitřním spalováním. Jsou zde zmíněny také způsoby výroby a skladování vodíku. Práce je zaměřena zejména na ...