Now showing items 1-3 of 3

 • Chytrá ložiska 

  Junek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou chytrého ložiska, které bude možné využívat pro zpřesnění a předpověď stavu ložiska. Ke své realizaci využívá kyber-fyzického systému jako vhodný aparát pro průmyslové využití. Jsou zde ...
 • Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení 

  Polnický, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh a zhotovení výkresové dokumentace přípravku pro vyvození malých zatížení. Mechanismus se v případě realizace stane součástí laboratorního tribometru konfigurace ball-on-disk ...
 • Konstrukce simulátoru kolenního kloubu 

  Polnický, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci experimentálního přístroje, jehož účelem je vyvození dynamických a kinematických podmínek kolenní náhrady při cyklu chůze. Simulátor bude využíván ke studiu tvorby mazacího ...