Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových ...
 • Komparace daňového zatížení nemovitostí v ČR a ve vybraných státech EU 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání daňového zatížení vlastníka rezidenční nemovitosti v ČR a ve vybraných státech Evropy. Obsahem práce je ucelený přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, jejich důkladný ...
 • Návrh optimalizace způsobu financování bydlení v ČR 

  Pomichálková, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností financování bydlení v České Republice. Nejprve popisuje základní charakteristiky trhu s byty. Dále představuje možnosti financování bydlení pomocí různých nástrojů ...