Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V teoretické části uvedu cíle mé práce, ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sojáková, Ludmila
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. za období 2013-2017. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V první části jsou uvedeny základní informace o společnosti, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Barnetová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro společnost Formplast Purkert, s.r.o. První část práce obsahuje teoretická východiska finančního plánování. V druhé části je představena analyzovaná ...