Now showing items 1-2 of 2

  • Materiály fotbalové obuvi 

    Ponížil, Ondřej
    Tato práce pojednává o materiálech fotbalové obuvi a o možnostech technologického zpracování těchto materiálů. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty základní fotbalová fakta a je zde popsán historický ...
  • Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli 

    Ponížil, Ondřej
    Tato práce se zabývá studiem precipitace intermetalických fází v lité duplexní oceli ASTM A890 Grade 4A s ohledem na degradaci mechanických vlastností v důsledku izotermického žíhání na teplotě 700 °C a 595 °C. Doba ...