Now showing items 1-2 of 2

  • Řešení optimalizačních úloh inspirované živými organismy 

    Popek, Miloš
    S řešením optimalizačních problémů se setkáváme v každodenním životě, kdy se snažíme zadané úkony provést nejlepším možným způsobem. Ant Colony Optimization je algoritmus inspirovaný chováním mravenců při hledání potravy. ...
  • Simulátor umělého života 

    Popek, Miloš
    Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...